Emblema
1991-2024
33 metai! Tėvynės
sargyboje!
Krašto apsaugos

savanorių pajėgos

Jau 33 metus Krašto apsaugos savanorių pajėgų kariai stovi Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės sargyboje. Parlamento gynimo dienomis 1991 metais, kuomet dar nebuvo jokios reguliarios Lietuvos kariuomenės, pirmieji kariai savanoriai stojo ginti ir saugoti svarbiausių valstybės objektų. Iš tuometinės Savanoriškosios krašto apsaugos tarnybos (SKAT) Greitojo reagavimo būrių (GRB) žvalgų nemaža dalimi išaugo netgi dabartinės Specialiųjų operacijų pajėgos (SOP)!

KOVINIS RENGIMAS

Šaudymo ir taktikos pratybos, kariniai kursai, treniruotės

FIZINIS LAVINIMAS

Sveikatos tikrinimas, aktyvi fizinė veikla, sporto varžybos

PILIETINIS UGDYMAS

Dalyvavimas valstybinėse šventėse ir renginiuose

Kario savanorio tarnyba yra nenuolatinė karo tarnyba, suderinama su kario savanorio civiliniu darbu ar studijomis. Per metus karys savanoris vidutiniškai pratybose praleidžia nuo 20 iki 50 dienų. Mokymai dažniausiai rengiami savaitgaliais, tačiau įvairūs kursai ir ilgesnės trukmės pratybos vyksta ir darbo dienomis. Be išankstinio įspėjimo kariai savanoriai gali būti pašaukti į tarnybą iki 7 parų.

Karių savanorių pratybos, mokymai ir tarnybos užduočių vykdymas laikomi valstybinių pareigų atlikimu. Darbdaviai (mokslo įstaigos) privalo atleisti karius savanorius ir kitus aktyviojo rezervo karius nuo darbo (studijų) jų pratybų, mokymų metu ar pašaukus juos vykdyti užduočių.

APIE KASP Tarnybos specifika, sąlygos ir taisyklės

Šiandien KASP, kaip Lietuvos kariuomenės aktyviojo rezervo pajėgose, tarnauja bene 6000 asmenų. Tai pilietiškai nusiteikę, kariuomenei ir karybai neabejingi CIVILIAI asmenys (dirbantys, studijuojantys, verslus kuriantys ir/ar vaikus auginantys Lietuvos Respublikos piliečiai), papildomai įgyjantys pradinį ir specialybinį karinį parengimą, tam skiriantys savo laisvalaikį (savaitgalius, kartais savaites savo atostogų), gaunantys už tai numatytą rezervo kario atlyginimą, teisę siekti karjeros ir būti dalimi ypatingai prasmingos veiklos!

Savanorių / aktyviojo rezervo pajėgos suskirstytos teritoriniu principu, todėl jų padaliniai (rinktinės, kuopos) yra beveik kiekviename Lietuvos mieste. Teritorinių kuopų kolektyvus formuoja vieno miesto ir rajono gyventojai, kartu besimokantys ir besitreniruojantys, o iškilus būtinybei ginklu ginsiantys SAVO kraštą, savo namus bei artimuosius, teiksiantys pagalbą manevriniams kariuomenės vienetams.

Taikos meto sąlygomis kariai – savanoriai dalyvauja bendrose pratybose ir mokymuose su reguliariųjų pajėgų kariais, vyksta į tarptautines taikos palaikymo misijas, teikia pagalbą civilinei valdžiai ir teisėsaugos bei gelbėjimo institucijoms įvairių stichinių nelaimių (miškų gaisrai, potvyniai ir t.t.) metu, sustiprina svarbių objektų apsaugą, vykdo kariuomenės dalinių komplektavimo, karinės tarnybos populiarinimo ir kitas jiems paskirtas funkcijas.

Kariams savanoriams už dienas (valandas), praleistas mokymuose (kursuose, pratybose), mokamas atlyginimas, prilygstantis atitinkamo laipsnio profesinės karo tarnybos kario atlyginimui, apmokamos kelionės į/iš tarnybos vietą, maitinimosi bei kitos išlaidos susijusios su tarnybos atlikimu, suteikiamos socialinės garantijos (draudžiama gyvybė ir sveikata).

Kariui savanoriui pajėgose ištarnavusiam ne mažiau kaip 3 metus, pasiekusiam nustatytą lankomumo ir parengtumo lygį, sėkmingai išlaikiusiam privalomas įskaitas yra užskaitoma nuolatinė privalomoji pradinė karo tarnyba (NPPKT).

KAIP TAPTIREZERVO KARIU - SAVANORIU?!

Jums nuo 18 iki 60 metų? Nesvarbu, esate vyras ar moteris, turite tik pagrindinį, o galbūt magistro išsilavinimą? Esate dirbantis ar bedarbis, studentas ar verslininkas? Nesate teisti ir Jūsų sveikata gera? Norite, gana laisvai derindami darbą, verslą, studijas ar šeimyninį gyvenimą su tarnyba Lietuvos kariuomenėje, išmokti karybos pagrindų, sustiprėti fiziškai ir morališkai, įgyti naujų draugų ir neįkainojamos patirties už tai gaudami dar ir papildomas pajamas?

NAUDA CIVILIUI

Keli argumentai ką tarnyba KASP Jums suteiks kaip civiliams asmenims

 • Papildomos pajamos
 • Išsilavinimas ir profesiniai įgūdžiai
 • Pažintis su ginklais, karine technika
 • Dalykų, matytų tik filmuose, išbandymas
 • Pažintys su kitais puikiais žmonėmis
 • Geras laikas kartu su bendraminčiais
 • Kelionės, naujų vietų pamatymas
 • Įpročiai laikytis tvarkos ir disciplinos
 • Skatinimas sportuoti ir prižiūrėti sveikatą
Mock Up Image

NAUDA KARIUI

Keli argumentai ką tarnyba KASP Jums suteiks kaip rezervo kariams

 • Karinis laipsnis, įvairūs apdovanojimai
 • Visa reikalinga apranga ir ekipuotė
 • Privalomos pradinės karo tarnybos užskaitymas ištarnavus 3 metus
 • Galimybė kilti karjeroje, pereiti į PKT
 • Sveikatos ir gyvybės draudimas (tarnybos, pratybų metu)
 • Įpročiai laikytis tvarkos ir disciplinos
 • Galimybė realiai prisidėti prie Tėvynės ir pasaulio saugumo užtikrinimo

KASP

Kodėl tu turi ateiti ir stoti greta?

Krašto apsaugos ministras:

„Nuo pat įkūrimo savanorių vaidmuo valstybės gynyboje yra neįkainojamas – savanoriai yra tarpinė grandis tarp visuomenės ir kariuomenės. Krašto apsaugos savanorių pajėgų kariai demonstruoja mums visiems, kad Tėvynės meilė išties yra tikra, nesuvaidinta“

2007 - 2024 © 201.lt | Talpinimas ir administravimas: HostIN.lt


Top.HostIN.lt :: Lankomumo skaitiklis, statistika, projektų TOP`as!